Witamy na stronie naszej Kancelarii

Misją kancelarii jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego z jednoczesnym zachowaniem najwyższych standardów profesjonalizmu.

Kładziemy nacisk na budowanie partnerskich relacji z naszymi Kontrahentami, opartych na wzajemnym zaufaniu.

Gwarantujemy naszym Partnerom optymalne i najbardziej efektywne rozwiązania ich problemów prawnych. Pozostajemy w ciągłej gotowości, by móc na bieżąco pomagać Kontrahentom w ich codziennej działalności.

Doradzamy jak umiejscowić biznes w skomplikowanej rzeczywistości prawnej. Wiemy jak ważne jest zaufanie, którym obdarzyli nas Klienci, dlatego każdego dnia staramy się o nie dbać.

Proponujemy naszym Kontrahentom rozwiązania proste i rzetelne.

Na rynku wyróżnia nas elastyczne podejście do potrzeb naszych Klientów, a także krótkie terminy realizacji. Nasz obszar działania to województwo kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz - Fordon, Toruń, Włocławek i okolice), ale także województwa ościenne.

Ostatnio dodane:

Pomimo nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzającej 3 letni termin przedawnienia, zagadnienie to cały czas nie jest jednolicie rozstrzygane w orzecznictwie. Przed wprowadzaniem zmian istniały trzy koncepcje: 2 letni termin przedawnienia (z uwagi na odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących umowy zlecenia), 3 letni (ze względu na prowadzenie przez uczelnie działalności gospodarczej), lub 10 letni.
Takie wnioski płyną z interpretacji wydanej na niekorzyść podatników. Z pytaniem zwróciła się kobieta, która nabyła w drodze  spadku mieszkanie obciążone kredytem. Podatniczka była zdania, ze spłata kredytu zaciągniętego na mieszkanie może być kosztem uzyskania przychodu.
Odpowiedź na to pytanie wyjaśni, czy nadanie pisma za pośrednictwem innego operatora niż Poczta Polska S.A. może być równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Obecnie zgodnie z przepisami, tylko nadanie pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego - czyli Poczty Polskiej S.A. jest równoznaczne z wniesieniem jej do sądu.