Zespół

Katarzyna Osińska Radca Prawny i Mediator

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Prawo oraz Europeistykę. Podczas studiów udzielała porad prawnych jako wolontariusz w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Praktykę zawodu rozpoczęła już w czasie studiów w bydgoskich i toruńskich kancelariach, gdzie zajmowała się w szczególności prawem cywilnym i gospodarczym. W latach 2009- 2011 związana była z jednostkami  z sektora bankowego.  

Od 2009 roku zrzeszona w  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Kolokwia roczne na aplikacji radcowskiej złożone z wyróżnieniem.

Wpisana na listę radców prawnych pod numerem Tr-910 oraz mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Posiada także uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego.

Posiada doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniach administracyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zajmując się obsługą Klientów korporacyjnych, a także
w  renomowanych Kancelariach Prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Kancelarii. Działamy w takich miastach jak Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Świecie, Inowrocław, Brodnica, Chełmno, Rypin, Solec-Kujawski ale także poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego.

 Kancelaria współpracuje także z radcami prawnym ispecjalizującymi się w prawie zamówień publicznych.

Ostatnio dodane:

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o pomoc w ramach pakietu tzw. "tarczy antykryzysowej".
W dniu 24 marca 2020 wchodzą w życie zmiany w prawie upadłościowym. Mają one na celu ułatwienie ogłoszenia upadłości i oddłużania także tych osób które popadł w tzw. spiralę zadłużenia. Obecnie sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty
Sąd Najwyższy orzekł, że prawo wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków na podstawie art. 41 KRO, może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika o zobowiązanie do spełnienia świadczenia wynikającego z czynności prawnej, której stroną małżonek dłużnika nie był, niezależnie od tego, czy świadczenie to objęte jest tytułem egzekucyjnym wydanym uprzednio przeciwko samemu dłużnikowi.